Vyhrajte svůj boj s rakovinou (Cancer Free)

Předmluva k českému vydání

Závažných onemocnění alergických, degenerativních a nádorových přibývá. Tlak zevního prostředí na každého z nás se stupňuje. Jsme nedílnou součástí tohoto prostředí, které je stále nepřátelštější biologickým zájmům lidského organizmu. Kniha Billa Hendersona ukazuje, že této závislosti na prostředí nemusíme být vydáni na pospas, že je možné žít tak, abychom byli zdraví, dokonce že i se samotnou nemocí se lze utkat, často úspěšně.
Být pacientem je těžké. Být pacientem s těžkou nemocí je moc a moc těžké. Spousta pacientů je v boji se svou nemocí velice osamocena. Současná školská medicína je nesmírně sofistikovaná, z technického hlediska je svým způsobem dokonalá, ale něco jí chybí. Je to zdravý selský rozum a hlavně skutečný zájem o pacienta.
Je to jeden z důvodů, proč vychází překlad této knihy. Autor není lékař. Je to, jak uvidíte, seriozní a analytický člověk, který v minulosti prošel těžkou zkouškou se svou první manželkou. Je to soucitný člověk se zájmem o osud svých bližních, vidíme s jakým nasazením, trpělivostí a nezištností již po dobu několika desetiletí pomáhá těm, kteří jeho pomoc potřebují a stojí o ni.
Uvidíte, jak bizarní jsou postoje farmaceutických firem zaměřených na léčbu maligních onemocnění, jako by na prvním místě nebyl pacient, ale zisky firem. Jak se svému poslání zpronevěřují dokonce i instituce mající v záhlaví právě výzkum a léčbu rakoviny. Podobných zkušeností je u nás i ve světě mnoho. Např. britský homeopat Peter Chappell vytvořil řadu léků na řadu různých chorob, viz. www.VitalRemedies.com. Ačkoliv jsou některé jeho léky prokazatelně nesmírně účinné, ze strany politiků o ně není žádný zájem, protože jsou velice laciné.
Tato kniha samozřejmě není určena jen americkým, ale všem pacientům bez rozdílu země, ve které žijí. Podobná situace jako v USA je i u nás. V našem malém státě jsou stejní nemocní, používají stejné léky. To, čím se lišíme od situace ve světě, je malost našich poměrů a našich alternativních možností. Autor má dlouholeté zkušenosti s jednotlivými léčebnými a hlavně dietetickými postupy, které by pacient s rakovinou mohl a měl vyzkoušet.
Jsem velice překvapen tím, kolik existuje alternativních možností a kolik je různých lůžkových zařízení, institucí, internetových adres, specialistů zaměřených na alternativní léčbu rakoviny, na něž se pacient může obrátit o pomoc.
Kniha zdůrazňuje, že jediným a nezbytným předpokladem úspěchu je uspořádání životního stylu. Na prvním místě jsou potravinové návyky.
Zpočátku se mi moc nezdály autorovy „brožurky 1 - 4“ v závěru knihy, ale po přečtení jsem musel uznat, že v kontextu knihy mají své důležité místo.
To, že někdo onemocní, znamená, že nemá v pořádku imunitu, ať už je důvod jakýkoliv. Co to imunita, nebo obranyschopnost, vlastně je? Mylně se domníváme, že jsou to hladiny protilátek a další laboratorní nálezy imunologického vyšetření. Tak tomu však není. Obranyschopnost, to jsou naprosto všechny bariery, které zajišťují abychom neonemocněli. Reklamy nám vnucují různé nesmysly, třeba že imunita je v břiše. Obranyschopnost samozřejmě není v břiše, je všude v těle. Je to kůže, sliznice, slzy, sliny, řasinkový epitel dýchacích cest, povrchové napětí v plicích, krev, dřeň kostí, protilátky, mízní cesty a uzliny a hlavě zdravá mysl. Výsledky imunologických vyšetření jsou proto často naprosto zavádějící. To, co imunologické vyšetření ukáže, většinou není příčina nemoci, ale až její následek nebo součást nemoci. Vznik tělesné nemoci na základě psychického trápení pacienta je srozumitelný, nejde o žádné spekulace kolem psychosomatiky. Každý pacient má totiž svůj software, který vznikl geneticky a výchovou. Tento software předurčuje každého z nás k tomu, aby stonal určitým způsobem a určitými nemocemi. Je-li člověk ve svém žití spokojený a není-li současně vystavován toxickým vlivům, pak nemůže onemocnět. Když je ale v dlouhodobém stresu a úzkosti, onemocnět musí. Proč? Protože ten, kdo je ve stresu, je sevřený, sevřené má všechno, mysl, dýchání a hlavně cévy. Jestliže má sevřené cévy, k jeho tkáním se dostává méně kyslíku. A bez kyslíku nefunguje v těle dobře nic, ani imunita. Stane-li se to, pak se může projevit nemoc, ke které je pacient předurčen dikcí svého softwaru.
Proto někdy vidíme zázračný efekt homeopatické léčby i u těch nejtěžších nemocí. Pokud se podaří pacienta zbavit jeho tenze, pak se mu nejen dobře žije a dobře mu funguje mysl, ale začne fungovat všechno ostatní, i okysličování jeho tkání a funkcí, funguje tedy i jeho imunita, a pacient se uzdraví. Proto se tomu říká holistický přístup, tedy celostní medicína.
Nejdůležitější je pacientova mysl. Je známo, že optimističtí pacienti stůňou mnohem lépe a méně destruktivně než pacienti pesimističtí. Dokonce i pacientova konzumace nezdravých potravin, cigaret a alkoholu, tedy nezdravého životního stylu je projevem jeho nemocné mysli. Rád bych na tomto místě opravil rčení „ve zdravém těle zdravý duch“ na „ve zdravém duchu zdravé tělo“.
Výsledky klasické léčby rakoviny jsou až na malé výjimky (např. léčba dětských leukemií, nebo některých lymfomů) naprosto neuspokojivé.
Mezi pacienty s rakovinou je mnoho těch, kteří se nechtějí stát součástí klasického soukolí školského způsobu léčby, která je toxická, zdlouhavá a bolestivá. Chtějí jiný přístup, jinou léčbu, která nikdy nemá horší léčebné výsledky než léčba chemoterapií, operací či ozařováním.
Kniha by mohla přinést prospěch všem těm, kteří se s nemocí chtějí utkat sami. Je určena těm, kteří chtějí najít jinou, méně bolestnou cestu, jak se pokusit se z těžké nemoci nejen uzdravit a zvítězit, ale znovu již neonemocnět.
Ve své homeopatické ordinaci občas vídám pacienty, kteří se do tohoto boje pustili. Tato kniha ukazuje jak je důležité dbát na správný životní styl. Tedy jak uspořádat svůj život harmonicky, pomocí diety, potravními doplňky, vitaminy, imunostimulanty, enzymoterapií, fyzikální léčbou a dalšími opatřeními. Na prvním místě je samozřejmě požadavek nekonzumovat toxické věci.
Kniha obsahuje spoustu návodů. Sám nevím, jak bych přesně postupoval, kdybych sám byl pacientem a chtěl se do takového boje pustit. Vím ale, že by nešlo o marný boj a že bych v této knize našel návody, jak na to. Prověřil jsem všechny webové odkazy v této knize a s výjimkou asi pěti jsou všechny funkční.
Zajímaly by mě zkušenosti pacientů, které tato kniha nasměruje k nějakým alternativním opatřením, kteří použijí návody uvedené v této knize k boji se svou těžkou nemocí a chtěli by se se mnou o výsledky svého boje podělit.
Své zkušenosti mi prosím napište na fórum.